Kataloghus eller arkitektrit hus

Om du står i begrepp att bygga nytt hus har du två alternativ. För det första kan du köpa ett så kallat kataloghus och för det andra kan du låta en arkitekt rita ett helt unikt hus. Det finns självklart fördelar med båda dessa alternativ. Här är lite kort om de främsta.

Kataloghus

Kataloghus är hus som är ritade på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för konstruktören att bygga en mängd likadana hus. De kan vara prefabricerade eller uppföras helt individuellt från grunden och uppåt. Namnet kommer av att husen ofta saluförs i kataloger. Myresjöhus och Borohus är två stora leverantörer av kataloghus.

Den stora fördelen med kataloghus är priset. Ett kataloghus är alltid billigare än ett arkitektritat hus, och är lättare att få bolån för då det kräver mindre lånebelopp. Det beror givetvis på att konstruktionen är sådan att den kan massproduceras. Många hustillverkare har anläggningar där man bygger moduler som sedan sammanfogas på den tomt där huset ska uppföras. Häri ligger en annan fördel. Det går nämligen relativt snabbt att bygga ett kataloghus.

Arkitektritade hus

Arkitektritade hus ritas av en arkitektfirma eller en arkitekt knuten till en viss hustillverkare. Med detta alternativ kan huset bli helt unikt eftersom det inte finns något behov av standardlösningar av konstruktionsmässiga skäl.

Att huset kan bli helt unikt är den stora fördelen med ett arkitektritat hus. Du är inte låst på några avgörande sätt. Det enda du ska tänka på är att din hemkommun kan ha vissa synpunkter. Det är dock mycket ovanligt att husarkitekter låter funktioner och detaljer som kanske inte kan bli godkända släppas igenom i ritningen. Med ett arkitektritat hus kan du bygga ditt drömhus med alla de detaljer som du vill ha. Det är inte bara exteriören du kan göra helt unik. Du har alla möjligheter att anpassa även interiören. Nackdelarna är priset samt tidsåtgången, som båda är högre än för kataloghus.