AnnonsSå fungerar villahemförsäkringen

Villahemförsäkringen är ett måste för dig som bor i eget hus. Här ingår nämligen de försäkringsmoment som traditionellt finns med i en hemförsäkring tillsammans med försäkringsmoment som ger ett skydd för skador på själva fastigheten, det vill säga huset och tomten. Med bara en hemförsäkring får du till exempel ingen ersättning om huset skulle brinna ner. Med en bra villahemförsäkring får du en ersättning som helt eller åtminstone till stora delar täcker kostnaden för att bygga nytt.

Klicka här eller läs vidare nedan för mer om försäkringen

Flera försäkringar i en

En villahemförsäkring är egentligen en försäkringsprodukt som är sammansatt av en hel del olika försäkringsmoment. I villahemförsäkringen ingår bland annat en sakförsäkring för huset, en sakförsäkring för ditt lösöre, en ansvars- och rättskyddsförsäkring samt en reseförsäkring. På så sätt får du ett i princip heltäckande försäkringsskydd och ett tryggare boende. Notera att du för att få ett komplett försäkringsskydd bör komplettera med en olycksfallsförsäkring eller liknande.

Givetvis kan du teckna till ett antal tilläggsförsäkringar till din villahemförsäkring. En allmän sakförsäkring (så kallad drulleförsäkring) kan vara ett alternativ. Ett så kallat trygghetsavtal med Anticimex eller någon annan aktör specialiserad på husvård kan vara ett annat.

Teckna villahemförsäkring

Du kan enkelt teckna en villahemförsäkring genom att kontakta ett försäkringsbolag eller en bank på nätet eller besöka ett försäkringsbolag/en bank på stan. Väljer du det förstnämnda alternativet kan du ibland få en trevlig rabatt. Upp mot 10-15 procent är inte ovanligt. Detsamma gäller om du samtidigt tecknar någon eller flera andra försäkringar. Om du har bolån i en bank kan det vara en fördel att först höra dig för med just den banken för att undersöka möjligheterna till rabatterade premier.

Försäkringspremiens storlek avgörs framför allt av värdet på huset och värdet av ditt lösöre. Ju högre försäkringsbelopp, desto högre försäkringspremie. De delar av hemförsäkringen som i regel är standardiserade påverkas i princip inte av vilka försäkringsbelopp du väljer.