Lånekostnad för badrumsrenovering

Om bolån eller privatlån används för att finansiera en badrumsrenovering påverkar kraftigt hur hög månadskostnaden blir för lånet. Detta utifrån flera perspektiv.

När en badrumsrenovering planeras är det viktigt att se på olika finansieringsalternativ. Ofta erbjuder det företag som anlitas en ”fördelaktigt lån” men både bolån och privatlån kan vara valbara alternativ. Hur mycket det påverkar månadskostnaden beror främst på låneform. I följande exempel önskar en familj renovera badrummet för 150 000 kronor.

Bolån för badrumsrenovering

Ett bolån får maximalt vara på 85 % av värdet på bostaden. Är bostaden köpt för 2 miljoner får det alltså som mest finnas lån på den på 1,7 miljoner. Bolån är därmed bara ett alternativ om inte låntagaren är fullt belånad.

I detta exempel har familjen möjlighet att höja bolånet med 150 000 kronor. Ett bolån som de betalar en ränta på 5% då de valt rörlig ränta.

Räntekostnad: Varje månad betalar de 625 kronor i ränta för sin badrumsrenovering.

Amortering: Eftersom familjen har en belåningsgrad på 79 % behöver de amortera 2 % av skulden varje år. På 150 000 kronor är det 3000 kronor och därmed 250 kronor per månad.

Familjens badrumsrenovering kommer alltså att öka deras månadskostnad för bolånet med 875 kronor. Detta så länge de enbart väljer att betala ränta samt följer de lägsta möjliga amorteringsnivåerna.

Privatlån för badrumsrenovering

Ett annat alternativ är att de tecknar ett privatlån. Efter att familjen har jämfört flera olika alternativ inser de att 9% är den lägsta räntan de kan få. Det är alltså betydligt högre än på bolånet. Familjen väljer att amortera på 12 år.

Läs även  Vad är belåningsgrad?

Räntekostnad: Under dessa 12 år kommer de totalt betalat 95 816 kronor i ränta. I genomsnitt innebär det 7984 kronor per år eller 665 kronor per månad. Orsaken att räntekostnaden blir ungefär lika hög som på bolånet är att amortering sker snabbare och därmed minskar skulden succesivt. Redan efter 6 år är ju skulden hälften så stor. Det kan ställas mot bolånet som bara minskat ca 15 % under samma tid.

Amortering: Amorteringsbeloppet per månad beror på hur många månader som familjen väljer i låneansökan. I detta fall valdes 12 år vilket innebär i genomsnitt 12 500 kronor per år och 1041 kronor per månad.

I detta fall blir alltså totala månadskostnaden ca 1700 kronor. Det är därmed nästan dubbelt så högt som med bolånealternativet.

Det är alltså viktigt att fundera över hur renoveringen ska finansieras samt räkna på hur stor kostnad de olika alternativen resulterar i. De som tycker detta är svårt kan kontakta sin bank och fråga om hjälp. Ett hjälpmedel är även Konsumenternas Lånekalkylator där räntenivåer, amorteringstider m.m  kan anges på privatlån.