Vad är pantbrev?

Pantbrev är ett juridiskt dokument som fungerar som en säkerhet för en långivare när en fastighet används som säkerhet för ett lån. Det är i grunden en rättighet att ta ut en viss summa pengar på en fastighet i händelse av att låntagaren inte kan fullgöra sina åtaganden.

Funktion och användning

Pantbrevet utgör en viktig del i processen för att ta ett bolån. Det är en form av säkerhet som långivaren har, vilket gör det möjligt för låntagaren att låna pengar för att finansiera en fastighetsköp. Pantbrevet specificerar bland annat vilken summa som kan tas ut på fastigheten. I Sverige regleras pantbrev genom Jordabalken, och det är Lantmäteriet som hanterar dessa dokument. Det moderna systemet med elektroniska pantbrev har gjort processen mer effektiv, men grundprinciperna har förblivit desamma.

Skillnad från lagfart

Det är viktigt att inte förväxla pantbrev med lagfart. Medan lagfart är ett bevis på äganderätt till en fastighet, är pantbrev enbart en säkerhet för lånet. Ett pantbrev kan överlåtas eller ändras, men det påverkar inte äganderätten till fastigheten.

Kostnader och avgifter

Att ta ut ett nytt pantbrev är förknippat med en kostnad, som vanligtvis betalas av låntagaren. Denna kostnad varierar och är ofta en procentuell avgift av pantbrevets storlek.

Läs även  Att finansiera renoveringar: Lån, sparande och bidrag