Tre vanliga missuppfattningar om hemförsäkringar

En vanlig missuppfattning är att hemförsäkring inte krävs vid boende i hyresrätt eller att det är en kostnad som man kan spara in på. Oftast handlar det om okunskap eller missuppfattningar som kan visa sig resultera i riktigt dyrköpt kunskap i längden. Här presenterar tre vanliga missuppfattningarna kring hemförsäkringar.

Jag behöver inte hemförsäkring – jag äger ju inte några dyra saker

Många tror att hemförsäkringen enbart ger ett ekonomiskt skydd vid stöld, brand eller vattenskada på egendom. De som inte äger något dyrt tycker det därmed är onödigt ekonomiskt skydd eftersom självrisken är på cirka 1500 kronor. Men denna försäkring är betydligt bredare än så. Vanligtvis delas skyddet in i följande delar.

  • Egendomsskydd – Ersättning vid stöld eller skada på egendom
  • Merkostnader – Om ditt hem exempelvis brinner upp kan du få ersättning för merkostnader för tillfälligt boende.
  • Reseskydd – Få rätt till sjukvård gratis under en utlandsresa
  • Rättsskydd – Få hjälp med juridiskt ombud om någon drar en tvist mot dig till svensk domstol.
  • Ansvarsskydd – Skadeståndsersättning om det visar sig att du varit ansvarig för en skada på annan persons egendom.
  • Överfallsskydd – Ersättning vid exempelvis överfall eller sexualbrott
  • (ID-skydd) – Det blir även allt vanligare att hemförsäkringar innehåller ID-skydd. Det är hjälp att upptäcka, begränsa och stoppa ID-stölder.

Om jag tappar min TV i golvet så täcker hemförsäkringen det

Det är både rätt och fel. Det beror nämligen på om hemförsäkringen har ett allriskskydd eller inte. En del försäkringsbolag har allrisk som ett tillägg vilket innebär att det inte ingår i grundutbudet. Andra har allrisk inom de dyrare hemförsäkringspaketen men inte i de billigare.

Läs även  Skillnad på bostadsrätt och hyresrätt

Ett exempel kan nämnas från Salusansvar hemförsäkring. De erbjuder tre olika paketlösningar, Hemförsäkring, Hemförsäkring Plus och Hemförsäkring Premium. Det är enbart i de två högsta nivåerna som allrisk ingår.

Med en allriskförsäkring minskar även behovet av att teckna elektronikkedjornas tilläggsförsäkringar som ofta erbjuds vid köp av exempelvis TV, mobiltelefon eller diskmaskin. Dessa tilläggsförsäkringar är relativt dyra i förhållande till det ekonomiska skydd som ges.

Men kom även ihåg att hemförsäkringen kan ha undantag för vissa produkter. Det kan exempelvis innebära att ersättning inte ges för just mobiltelefoner och datorer. I detta fall kan dessa tilläggsförsäkringar ge ett passande ekonomiskt skydd.

Försäkringen täcker aldrig skador på kyl, frys eller skadade matvaror vid strömavbrott

Om kylen går sönder av plötslig och oförutsägbar händelse kan försäkringsbolaget eventuellt ge ersättning. Det gäller däremot inte om skadan uppkommit av förslitningsskada eller om det klassas som ett garantiärende.

Om kylen, eller frysen, går sönder och mat blir förstörd på grund av detta finns även möjlighet till ersättning. Detta förutsatt att värdet på matvarorna övergår självrisken för denna försäkringsdel.

Oavsett om kyl, frys eller matvaror ska ersättas sker detta till ett aktuellt marknadsvärde. På vitvaror används generellt åldersavdrag som därmed avgör vitvarans marknadsvärde.

De som förvarar exklusivt kött, eller annat med högt värde, i frysen bör även kontakta försäkringsbolaget och kontrollera beloppsnivåer. Detta för att vara säker på att beloppsnivån täcker värdet på det som förvaras i frysen.

(Kom ihåg att villkoren kan variera på hemförsäkringar hos olika försäkringsbolag. Kontrollera alltid med ditt bolag om du är osäker på vad som täcks och ersättningsnivåer)

 

Läs även  4 sätt att tjäna pengar på ditt hus